تکيه روستای مقريکلا - Mukrikela köyünü sürmek - İRAN

Haberi Paylaş

Tarih: 02 Temmuz 2019 11:13

تکيه روستای مقريکلا - Mukrikela köyünü sürmek - İRAN

Moorrikala köyünün yasağının, İran'ın ulusal eserlerinden biri olan Babolsar'daki Qajar ve Zandieh dönemlerinden olduğu düşünülmektedir.

Köyün ortasında resim ve oymalar ve ince sıvalar, ortasında odalar ve büyük bir salon yer almaktadır. İki koridordan geçen kuzey ve güney girişindeki Moorrikela İki köyünü kullanmak. Alanın iki köşesindeki iki oda burayı almış ve bir çift düzenlemişlerdir. İki odanın üzerine iki oda daha inşa edildi. Shahstani de iki katlıdır. 

Bu çalışma 15 Eylül 1354'te İran Ulusal İşlerinden biri olarak 1093 sicil numarasıyla tescil edilmiştir.


Korriqla, İran'ın Mazandaran eyaletindeki Babolsar kentinin Rudbest bölümünün işlevlerinden bir köydür. İran İstatistik Merkezi’nin 2006’da yapılan en son nüfus sayımına göre, nüfusu 1.411 (361 hane) idi. Aralıklarla, ifade Abdullah el Hüseyin tarafından tekrarlanır. Üst bölmeler, üst bölmelerin önündeki kanat pencereleridir, kanat, tam bir çerçeveye ve hassas bir kaleme sahiptir. Ana giriş kapılarının üst kısmında sıvanmıştır.


Bu sıvaların sonunda, 1296'da Muharrem el-Haram şehrinin tarihi görülür. Güzel renkli resimler ile doğrama bıçağı önünde iki ahşap sütun. Dış kenar bir döner çekiç ve istifdir. Bu çekiç altında taburlar da tahtaya oyulmuştur. Bu oymalı şiirin sonuna 1179'da Muharrem el-Haram denir. Mirza Abasgholi'nin son dönemlerinde hat yazıtları ve güzel resimler var.


Adres: Mazandaran, Babil, Batı Şeria bölümü, Makirla köyü


تکيه روستای مقريکلا از تکيه های دوره قاجار و زنديه در شهرستان بابلسر به شمار می رود که يکی از آثار ملی ايران به ثبت رسيده است. تکيه روستای مقريکلا با نقاشيها و کنده کاريها و گچ بريهای ظريف، دارای اطاقها و تالار بزرگی در وسط است. تکيه روستای مقريکلا دو در ورودی شمالی و جنوبی دارد که از دو راهرو وارد فضای اصلی تکیه می شود. دو اطاق در دو کنج این فضا در آورده و میان آن دو را شاهنشینی ترتیب داده اند. دو اطاق دیگر در طبقه بالای این دو اطاق ساخته اند. شاه نشین نیز دو طبقه است.
این اثر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

مقریکلا، روستایی است از توابع بخش رودبست شهرستان بابلسر در استان مازندران ایران. این روستا در دهستان پازوار قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۴۱۱نفر (۳۶۱خانوار) بوده‌است.بالای دیوارهای فضای اصلی تکیه زیر سقف اشعاری از هفت بند محتشم کاشانی است که بر چوب حک کرده اند و در فواصل آنها عبارت یا ابا عبدالله الحسین تکرار شده است. جلوی اطاقهای طبقه بالا پنجره ارسی است؛ ارسیها تمام قاب و آلت ظریف دارد. در بالای درهای ورودی اصلی ابیاتی را گچ بری کرده اند.

در انتهای این گچ بریها تاریخ شهر محرم الحرام سنه ۱۲۹۶ دیده می شود. دو ستون چوبین جلوی تکیه خوش تراش و دارای سرستون های زیبا با نقاشیهای رنگارنگ است. لبه بیرونی بنا یک چکش گردان و یک پشته است. زیر این چکش گردانها نیز کنده کاریهایی بر چوب دیده می شود. انتهای این اشعار کنده کاری شده شهر محرم الحرام سنه ۱۱۷۹ خوانده می شود. کتیبه های خطاطی و نقاشی بسیار زیبای از مرحوم میرزا عباسقلی در این مکان وجود دارد.

آدرس : مازندران، شهرستان بابل، بخش بند پی غربی، روستای مقریکلا

Yorum Ekle

kod


ترکیه