کلیسای صلیب مقدس وان

Haberi Paylaş

Tarih: 23 Temmuz 2019 08:32

کلیسای صلیب مقدس وان

Kutsal Haç Kilisesi, Ohethamar adasındaki bir dağa güzel bir şekilde inşa edilmiştir ve etrafı gölle çevrilidir. Kutsal Haç Kilisesi, Amerikalı mimar Trädät Mundet tarafından 915 ile 921 yılları arasında inşa edildi. Kutsal Haç Kilisesi adanın en büyük cazibe merkezidir. Kutsal Haç Kilisesi adadaki dinin ve dinin önemini değil aynı zamanda kültür ve sanat topluluğunu da yansıtıyor. Kilise 2005 yılında kilise şemsiyesi altında yeniden inşa edildi.

کلیسای صلیب مقدس  به شکل زیبایی روی کوهی در جزیره اوهتامار ساخته شده و دور تا دور آن را دریاچه وان فرا گرفته است. کلیسای صلیب مقدس بین سالهای 915 و 921 توسط معمار آمریکایی ” ترادات مندت ساخته شده است. کلیسای صلیب مقدس بزرگترین جاذبه جزیره است. کلیسای صلیب مقدس نه تنها اهمیت مذهب و دین را در جزیره منعکس می کند بلکه امیت فرهنگ و هنر را نیز خاطر نشان می کند. کلیسا در سال 2005 تحت یک مجموعه بازسازی قرار گرفت. اما هنوز هم می توانید سنگ های قرمز tufa را در بنا مشاهده کنید. این سنگ ها از جزیره همسایه به اینجا آورده شده اند. داخل کلیسا حتی از بیرون آن زیباتر و تحسین برانگیز تر است.  در طراحی بیرونی آن از کنده کاری هایی استفاده شده که صحنه هایی از کتاب مقدس را به تصویر کشیده اند.

Yorum Ekle

kod


ترکیه